FAKTA

 

På Småskolen ved Nakkebølle Fjord har vi fokus på etik og kan genkende os selv i det som K.E. Løgstrup sagde:

Ethvert menneske har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd

 

Udgående Bostøtte og Netværk

Netværket – Det udgående team tilbyder støtte til:

 • Unge som har været indskrevet på Opholdsstedet i en anbringelse eller i et botilbud.
 • Unge som bor hjemme, men som har brug for kontaktpersonstøtte.
 • Unge som bor I egen bolig, men som har brug for en kontaktperson.

Målgruppebeskrivelse; Unge med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, unge med udadreagerende adfærd, unge med misbrugsproblematikker og måske medfølgende kriminalitet.

Vi kan tilbyde: En individuel plan for den enkelte unge og evt. deres familie Observationsopgaver, med udarbejdelse af observationsrapport Kontaktpersonsopgaver som led i efterværn til unge i egen bolig eller til unge der er hjemmeboende, men som har brug for ekstern kontaktperson/ungekonsulent. §85 støtte i egen bolig

Netværket tilbyder:

 • Faste ugentlige besøg
 • Personlige samtaler, hjælp til egen indsigt og forståelse af egen livssituation og arbejde med konkrete udviklingsmål.
 • Støtte til at udvikle sociale færdigheder der medfører, at den unge bliver i stand til at udvikle tættere relationer og sunde netværk.
 • Døgntelefon – Adgang til en pædagogisk medarbejder 24-7 via telefonen. Den unges ungekonsulent træffes typisk i tidsrummet kl.08.00-17.00 og herefter omstilles telefonen til Opholdsstedets pædagogiske medarbejdere
 • Bo-selvstøtte/ ADL træning – Støtte til at blive selvhjulpen i praktiske gøremål såsom økonomi, hygiejne, husholdning mv.
 • Støtte til opstart af fritidsaktiviteter.
 • Støtte til besøg og møder med offentlige instanser f.eks. psykolog, psykiater, læge, kriminalforsorg, jobcenter, UU-vejleder, skole mv.
 • Skriftlig udredning af den unges ressourcer og muligheder og støttebehov, udarbejdelse af udviklingsplaner.
 • Er den unge tilknyttet Netværket, kan vi tilbyde deltagelse i fællesspisning på Opholdsstedet en gang ugentligt, deltagelse i aktive programweekender og deltagelse i rejser med ungekonsulenterne i mindre grupper. Netværket råder over
 • Ungekonsulenter med stor erfaring – den unge får sin egen tilknyttede Ungekonsulent og indimellem et team, hvis der er behov for det.
 • Familieterapeut, uddannet på Dansk familieterapeutisk institut, til svære familiesamtaler eller samarbejde med forældre.
 • Psykolog tilknyttet eksternt til Opholdsstedet og netværket
 • Ungekonsulenter som er PAV uddannede, som kan motivere til misbrugsbehandling.
Hjælp til at komme igang i egen lejlighed

Hjælp til at komme igang i egen lejlighed

Massage: Finde nye måder at slappe helt af på

Massage: Finde nye måder at slappe helt af på