Intern Skole


De unge, der bliver indskrevet på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, har ofte mange skoleskift bag sig og mange har også 1 til 2 år bag sig, hvor skolen ikke var et sted, hvor man kom hver dag.
Hullerne i det skolefaglige er ofte store. Vi har i vores interne skole mange erfaringer med på trods af alle vanskeligheder at finde vejen til, at skolegangen alligevel kan komme til at slutte med en afgangsprøve og for de flestes vedkommende i alle fag.
En indstilling blandt vore lærere – i tæt samarbejde med pædagogerne – om at blive ved indtil vejen er fundet og fælles opstillede mål er nået, er en meget vigtig del af, at vi høster de erfaringer, vi gør.
Den anden faktor er mangfoldigheden af metoder, vi benytter, for at få lært det tabte og til at få den enkelte unge til ville noget alvorligt med sit liv og derfor også vælger at satse på at ville kæmpe sig til resultater.
Til sidst kommer undervisningens indhold, som er bundet op på et program. Et program, som fordrer at menneskene i programmet udvikler sig ved at gennemføre det.

Vi stille store krav til det program vi præsenterer de unge for og som skal gennemføres ved en fælles indsats fra både elever og lærere.

Programmet skal have en fast struktur samtidig med at det skal være så fleksibelt, at det kan rumme alle elever. Det krævet påhitsomhed fra lærerne og det kræver, at eleverne efterhånden blive dygtige til at lave aftaler om i hvilken retning og på hvilken måde, han lærer bedst.

Programmet er spændende, nærværende og der skal med jævne mellemrum ske noget nyt, så der hele tiden er noget at glæde sig til og noget godt man lige har overstået og kan være stolt af.

Og så skal det være fyldt med liv – der kræver både noget af dit hoved, dine hænder og dit hjerte.

 

Velkommen på vores skole

Intern skole, det kræver en indsats at blive dygtigere

Intern skole, det kræver en indsats at blive dygtigere

Et typisk værelse

Kreativ værksted, der udsmykkes borde