På Småskolen ved Nakkebølle Fjord har vi en intern skole


Om skolen
Vi har et stort lyst klasselokale ned til Nakkebølle Fjord, hvor der er en masse muligheder for udeliv. Eleverne har hver deres store skrivebord med tilhørende kontorstol og en fast plads. Hver elev har en Chromebook som de kan lave opgaver på og tage notater, de er alle koblet på internettet.
Vi tager en gang om måneden på biblioteket i Faaborg, hvor eleverne kan låne frilæsningsbøger og det er en stor succes, hvor alle elever finder bøger som de gerne vil læse. Vi taler jævnligt om deres valg af bøger og de får styrket deres læsekompetencer. Vi tager også nogle gange ud af huset i forbindelse med et besøg, vi har fx besøgt Brandstationen i Odense, hvor vi deltog i Elementær Brandbekæmpelse, her blev der vekslet mellem teori og praksis. Eleverne fik hver et diplom og kan nu slukke mindre brande. I det kommende skoleår skal vi besøge Naturskolen i Svendborg som led i faget biologi. Der er altid en pædagog med i undervisningen.

Undervisningen
Vi følger folkeskoleloven og Undervisningsministeriets retningslinjer herfor.
Eleverne møder hver dag klokken 09.00 i skole og har fri mandag-torsdag klokken 14.45, fredage har de fri 12.30.
Elevernes skema ligner et hvilket som helst skema for en 9.-10. klasse. De bliver undervist i de samme fag som i den almene folkeskole. Eleverne har også UUV – Understøttende undervisning, tre gange om ugen. Her bruges timerne pt. på, at styrke elevernes kompetencer i matematik. Jeg har her indkøbt materiale til dem, hvor de har hver deres bog som de kan arbejde individuelt i.
To gange om ugen har vi morgensamling og her samtaler vi og løser opgaver fra Sex og Samfunds undervisningsside med emner som familieliv, venskaber, kærlighed m.m.
Hver elev har også et individuelt evalueringsskema, hvor eleven kan sætte sine egne mål for den kommende uges undervisning fx Jeg vil gerne blive bedre til… her kunne det være alt fra at sidde stille til brøker.
Vi er tilknyttet en folkeskole, Øhavsskolen, som vi har et glimrende samarbejde med. Her skal eleverne også til terminsprøver i december 2018 og til eksamen med læreren fra Småskolen ved Nakkebølle Fjord til sommer 2019.

Det sociale
Det sociale er vigtigt og bliver vægtet højt – også i undervisningen. Vi bruger tid på at lytte til hinanden, også når vi ikke er enige i det, der bliver sagt. Eleverne arbejder også i grupper og får styrket hinandens og egne kompetencer i forhold til at samarbejde.

Udvikling af elevens individuelle kompetencer
Vi har hver måned afsat tid til, at den enkelte elev og jeg, i samarbejde, får sat nogle nye mål i forhold til udviklingen af det faglige og sociale i klassen. Her taler vi om klassen og undervisningen som helhed, men også om elevens egne faglige kompetencer og hvordan vi sammen kan styrke dem.

Læreren
Jeg hedder Maria, er 37 år og uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium (UCL Lillebælt). Jeg blev ansat på Småskolen ved Nakkebølle Fjord i februar 2018. Jeg har tidligere arbejdet med børn og unge med forskellige diagnoser i den almene folkeskole og har været en del af et to-lærer-system i indskolingen med elever, der havde faglige og sociale udfordringer. Jeg underviser i samtlige af vores interne skoles fagrække.

Intern skole, det kræver en indsats at blive dygtigere

Intern skole, det kræver en indsats at blive dygtigere

Et typisk værelse

Kreativ værksted, der udsmykkes borde