Faglig Tilgang


En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger.
Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker.
Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer.
Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse.
Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag.
Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.