Dokumentation


På Nakkebølle prioriterer vi dokumentation. Vi arbejder med individuelle udviklingsplaner, hvor kommunens mål fra handleplanen samt den unges egne ønsker om mål for udvikling skrives ind. Disse mål nedbrydes i konkrete og praksisnære delmål, som der dagligt dokumenteres på. Der evalueres løbende på såvel delmål som mål. Vi arbejder med effektmåling igennem vores stjernemodel, hvor såvel den unge som kontaktteamet skalerer den aktuelle status en gang om måneden. Vi udarbejder halvårlige statusrapporter til anbringende myndighed, med mindre andet aftales.

Opholdsstedet i Nakkebølle : Store Rummelige Bygninger

Opholdsstedet i Nakkebølle : Store Rummelige Bygninger

Smukke omgivelser midt i en skov

Lige ved vandet