ART


På Småskolen ved Nakkebølle har vi voksne som er uddannet til at undervise de unge i ART. ART er gavnligt for unge med udadreagerende adfærd på grund af manglende vredeskontrol. Det kan samtidig bruges til unge, som i det hele taget har svært ved at indgå i sociale relationer. ART har vist sig at give unge signifikant mindre aggressiv adfærd og forøgede sociale kompetencer.
ART-undervisningen er uden ekstra beregning for anbringende kommune.

Et godt og solidt kammeratskab

Et godt og solidt kammeratskab

Se hvad jeg kan!

Se hvad jeg kan!