Alkohol og Euforiserende Stoffer


Vi ønsker et ungemiljø som er fri for såvel alkohol som euforiserende stoffer. Samtidig ved vi godt, at et forbrug eller måske ligefrem et misbrug af dette, kan være et vilkår for den unge i den kultur og det miljø, som han eller hun har været en del af, inden den unge flytter ind på stedet. Hos os er der flere medarbejdere som har taget PAV uddannelse. Igennem PAV (prøv andre veje) arbejder man systematisk med den unges motivation til at indgå i misbrugsbehandling.